Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

[แปลเพลง] I Don’t Care – Ed Sheeran : ขอแค่มีเธอ ฉันก็ไม่สนอะไรทั้งนั้นแล้ว

i-dont-care-ed-sheeran-drawing

  ‘You make it better like that.’ ──── แค่รู้ว่ายังมีเธออยู่ตรงนี้ด้วย ฉันก็ไม่กังวลอะไรทั้งนั้นแล้วล่ะ เพราะเธอทำให้อะไรๆ ดีขึ้นไปหมดเลย   I Don’t Care : Ed Sheeran เพลงนี้เล่าถึงคนที่เขารู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อย …