Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS

หัวขโมยแห่งบารามอส : ทำไมถึงต้องทำแบบนั้นด้วยนะ

หลายครั้งที่เรามองเห็นการกระทำของคนอื่นแล้วก็พบว่า บางคนก็ทำในสิ่งที่เราไม่เข้าใจ สิ่งที่เรามองว่าไม่ควรจะทำเลย เราตัดสินคนอื่นจากมุมมองของตัวเอง จากประสบการณ์ที่เราเคยพบเจอ จากผลลัพธ์ที่เรามองเห็น

nine-lives

NIVE LIVES : ทางแยกในสายหมอก

ณ ทางแยกในสายหมอก ที่จำเป็นต้องเลือกว่าจะไปทางขวา ซ้าย หน้า หรือหลัง แมวขนยุ่งรู้สึกหวาดกลัวด้วยเพราะมองไม่เห็นสิ่งที่จะต้องเผชิญในสายหมอกนั้น จนไม่สามารถตัดสินใจเลือกหนทางได้เลย