Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS

[แปลเพลง] When You’re Gone – Avril Lavigne : การไม่มีเธออยู่มันทรมานเหลือเกิน

when-you-re-gone-avril-lavigne-drawing

“Everything that I do reminds me of you” ──── ตอนที่เธอไม่อยู่ แต่ทุกๆ อย่างที่เกี่ยวกับเธอยังคงอยู่ตรงนี้ ไม่ว่าฉันจะทำอะไร ทุกอย่างก็ทำให้นึกถึงเธอไปหมด ฉันคิดถึงเธอเหลือเกิน   When You’re Gone : …

keep-holding-on-avril-lavngie-drawing

[แปลเพลง] Keep Holding On – Avril Lavigne : สู้ไปด้วยกันนะ เราต้องผ่านมันไปให้ได้

“You know we’ll make it through.” ──── ไม่ว่าเธอจะเจอกับอะไร ขอให้รู้ไว้ว่าจะมีฉันคอยเป็นกำลังใจให้เสมอ และเธอจะผ่านมันไปได้แน่นอน   Keep Holding On : Avril Lavigne เพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่ว่าฟังทีไรก็รู้สึกอบอุ่นใจทุกที เหมือนมีใครคนหนึ่งคอยเป็นกำลังใจให้เราอยู่เสมอ ไม่ว่าเรากำลังจะเผชิญปัญหาอะไรอยู่ก็ตาม …

complicated-avril-drawing

[แปลเพลง] Complicated – Avril Lavigne : อย่าฝืนทำอะไรที่ไม่เป็นตัวเองเลยนะ

‘And if you could only let it be, you will see.’ ──── ไม่ต้องพยายามเก๊กตลอดเวลาหรอก ทำตัวให้มันสบายๆ เป็นตัวของตัวเองน่ะ ดีที่สุดแล้วนะ   Complicated Avril Lavigne …