[แปล] Numb – Linkin Park : ไม่อยากเป็นความคาดหวังของคนอื่นอีกต่อไปแล้ว

numb-linkin-park-drawing
Let's share this :)

‘Every second I waste is more than I can take.’

────

จะไม่ยอมเสียเวลาชีวิตไปกับการทำตามความคาดหวังของคนอื่น
จนลืมความหมายของการมีชีวิตอยู่ของตัวเองอีกต่อไปแล้วล่ะ

Numb

: Linkin Park

เพลงนี้เป็นการเล่าความรู้สึกของคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนความคาดหวังของคนอื่นรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว คนรัก สังคม หรืออะไรก็ตาม ชีวิตเหมือนถูกควบคุมให้ต้องเดินตามทางที่คนอื่นกำหนดเอาไว้ คาดหวังเป็นแบบนั้นแบบนี้ จนทำให้สูญเสียความเป็นตัวเอง และไม่รู้ความต้องการของตัวเองอีกต่อไป

คำว่า Numb ในเพลงนี้อาจจะตีความหมายได้ว่า รู้สึกเหมือนเป็นหุ่นยนต์ที่ด้านชา ไม่มีความรู้สึก ไม่มีความเป็นตัวเอง มีแต่ทำตามคำสั่งเท่านั้น

จนมาถึงจุดหนึ่งที่ตั้งสติได้ก็รู้ว่า ชีวิตนี้มันเป็นของเรา เราก็ควรจะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำบ้างสิ เพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจว่าต่อจากนี้ไป จะทำตามความต้องการของตัวเอง ไม่ใช้ชีวิตอยู่บนความคาดหวังของคนอื่นอีกต่อไปแล้ว

★ ★ ★

────────────────────

Title: Numb
Artist: Linkin Park
Written By Linkin Park
Produced by Don Gilmore
★ ★ ★

I’m tired of being what you want me to be
ผมเหนื่อยแล้วกับการต้องเป็นในสิ่งที่คุณต้องการ

Feeling so faithless, lost under the surface
รู้สึกไม่เชื่อในตัวเองเลย สับสนและหลงทางไปหมด

Don’t know what you’re expecting of me
ไม่รู้ว่าคุณคาดหวังอะไรจากผม

Put under the pressure of walking in your shoes
คอยพยายามกดดันผมให้เดินตามทางของคุณแบบนี้

 

(Caught in the undertow, just caught in the undertow)
(ติดอยู่ในคลื่นใต้น้ำ เหมือนติดอยู่ในคลื่นใต้น้ำ)

Every step that I take is another mistake to you
ทุกก้าวที่ผมเดิน มันดูเป็นความผิดพลาดไปหมดในสายตาคุณ

(Caught in the undertow, just caught in the undertow)
(ติดอยู่ในคลื่นใต้น้ำ เหมือนติดอยู่ในคลื่นใต้น้ำ)

 

I’ve become so numb, I can’t feel you there
ผมกลายเป็นคนด้านชา ไม่รู้สึกถึงตัวตนของคุณอีกต่อไปแล้ว

Become so tired, so much more aware
รู้สึกเหนื่อยล้า หวาดระแวงไปหมด

I’m becoming this, all I want to do
ผมกลายเป็นแบบนี้ไปแล้ว และสิ่งเดียวที่ผมอยากทำก็คือ

Is be more like me and be less like you
เป็นตัวเองให้มากกว่านี้ และเป็นเหมือนคุณให้น้อยที่สุด

 

Can’t you see that you’re smothering me
คุณกำลังทำให้ผมหายใจไม่ออกรู้ไหม

Holding too tightly, afraid to lose control?
รั้งผมไว้แน่นเหมือนกลัวจะควบคุมผมเอาไว้ไม่ได้

‘Cause everything that you thought I would be
เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังให้ผมเป็น

Has fallen apart right in front of you
มันได้พังทลายลงไปหมดต่อหน้าคุณแล้วยังไงล่ะ

 

(Caught in the undertow, just caught in the undertow)
(ติดอยู่ในคลื่นใต้น้ำ เหมือนติดอยู่ในคลื่นใต้น้ำ)

Every step that I take is another mistake to you
ทุกก้าวที่ผมเดิน มันดูเป็นความผิดพลาดไปหมดในสายตาคุณ

(Caught in the undertow, just caught in the undertow)
(ติดอยู่ในคลื่นใต้น้ำ เหมือนติดอยู่ในคลื่นใต้น้ำ)

And every second I waste is more than I can take
เวลาทุกวินาทีที่ผมต้องเสียไป มันมากเกินกว่าที่ผมจะรับได้อีกแล้วล่ะ

 

I’ve become so numb, I can’t feel you there
ผมกลายเป็นคนด้านชา ไม่รู้สึกถึงตัวตนของคุณอีกต่อไปแล้ว

Become so tired, so much more aware
รู้สึกเหนื่อยล้า หวาดระแวงไปหมด

I’m becoming this, all I want to do
ผมกลายเป็นแบบนี้ไปแล้ว และสิ่งเดียวที่ผมอยากทำก็คือ

Is be more like me and be less like you
เป็นตัวเองให้มากกว่านี้ และเป็นเหมือนคุณให้น้อยที่สุด

 

And I know
และผมก็รู้

I may end up failing too
ว่าผมก็อาจจะต้องจบลงด้วยความผิดพลาด

But I know
แต่ผมก็รู้

You were just like me
ว่าคุณก็เป็นเหมือนผม

With someone disappointed in you
คุณเองก็เป็นความผิดหวังของใครบางคนเหมือนกันนั่นแหละ

 

I’ve become so numb, I can’t feel you there
ผมกลายเป็นคนด้านชา ไม่รู้สึกถึงตัวตนของคุณอีกต่อไปแล้ว

Become so tired, so much more aware
รู้สึกเหนื่อยล้า หวาดระแวงไปหมด

I’m becoming this, all I want to do
ผมกลายเป็นแบบนี้ไปแล้ว และสิ่งเดียวที่ผมอยากทำก็คือ

Is be more like me and be less like you
เป็นตัวเองให้มากกว่านี้ และเป็นเหมือนคุณให้น้อยที่สุด

 

I’ve become so numb, I can’t feel you there
ผมกลายเป็นคนด้านชา ไม่รู้สึกถึงตัวตนของคุณอีกต่อไปแล้ว

(I’m tired of being what you want me to be)
(ผมเหนื่อยพอแล้วล่ะกับการต้องเป็นในสิ่งที่คุณต้องการ)

I’ve become so numb, I can’t feel you there
ผมกลายเป็นคนด้านชา ไม่รู้สึกถึงตัวตนของคุณอีกต่อไปแล้ว

(I’m tired of being what you want me to be)
(ผมเหนื่อยพอแล้วล่ะกับการต้องเป็นในสิ่งที่คุณต้องการ)

 

★ ★ ★

 

☆ แปลโดย Confused Ninja ☆

การแปลเพลงนี้ทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษา ให้ทุกคนที่ฟังเพลงนี้ได้เข้าใจความหมาย
และเข้าถึงความรู้สึกของเพลงมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อโปรโมทและสนับสนุนศิลปินที่ชื่นชอบเท่านั้น
– No copyright infringement intended –

 

| Vocabulary

tired (adj.) เหนื่อย, เหนื่อยหน่าย

faithless (adj.) เชื่อถือไม่ได้, ไว้ใจไม่ได้

expect (v.) คาดหวัง

pressure (n.) แรงกดดัน, ความดัน

caught (v2) ติดอยู่ในอะไรบางอย่าง

undertow (n.) กระแสคลื่นใต้น้ำ หรือแปลว่าอะไรบางอย่างที่มีอิทธิพลต่อเราโดยที่ไม่รู้ตัว

become (v.) กลายเป็น, เปลี่ยนมาเป็น

numb (adj.) ด้านชา, ไร้ความรู้สึก

aware (adj.) รู้ตัว, มีสติ

less (adj.) น้อยกว่าเดิม

smother (v.) ทำให้หายใจไม่ออก, ปกคลุมด้วยอะไรบางอย่างที่มากเกินไป

tightly (adv.) อย่างแน่นหนา

fail (v.) ล้มเหลว, ไม่สำเร็จ

disappointed (adj.) รู้สึกผิดหวัง

 

| Phrasal verbs & Idioms

lost under the surface : สำนวนนี้หมายความประมาณว่า รู้สึกสับสนและหลงทาง (จากข้างใน) ปกติแล้ว on the surface หมายถึงอะไรที่มองเห็นจากภายนอกหรือผิวเผิน ซึ่งก็เปรียบได้กับการแสดงออกของเราที่คนอื่นมองเห็น แต่ under the surface คือภายใต้จิตใจของเราอาจกำลังรู้สึกอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งในที่นี้คือความรู้สึก lost สับสน หลงทาง นั่นเองฮะ

walking in your shoes : ดัดแปลงมาจาก put yourself in someone’s shoes ซึ่งหมายถึงการเข้าไปหรือจินตนาการเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เดียวกับที่ใครบางคนกำลังเผชิญอยู่ เพื่อที่จะได้เข้าใจ หรือรับรู้ความรู้สึกของเขา คล้ายๆ กับการบอกว่า “ลองมาเป็นฉันดูสิ” “ลองคิดว่าเธอเป็นเขาจะทำยังไง” อะไรประมาณนี้ฮะ 

fall apart : ถ้าใช้กับสิ่งของก็คือ อยู่ในสภาพแย่จนจะหลุดออกเป็นมาเป็นเสี่ยงๆ แล้ว แต่ถ้าอีกมุมหนึ่งก็คือการมีปัญหามากมายจนไปต่อไม่ได้หรือต้องล้มเลิกไปฮะ

────────────────────

*** สำหรับมือใหม่หัดฟังเพลงสากล อย่าลืมตามไปอ่านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคำที่ใช้ทั่วไปในเพลง ที่นินจารวบรวมเอาไว้ให้ใน ภาษาเพลงเบื้องต้น101 : สรุปแกรมม่าและคำศัพท์ยอดฮิตในเพลงสากล ก่อนด้วยนะ! ***


Let's share this :)

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.