Princess Mononoke : เราสามารถอยู่รอดโดยไม่ทำร้ายชีวิตอื่นๆ ได้ไหมนะ

princess-mononoke-drawing
Let's share this :)

cloud (v.) = ทำให้ขุ่น, ทำให้มัว, ทำให้ไม่ชัดเจน

★★★

 

ทุกชีวิตล้วนต้องการความอยู่รอด แต่เราสามารถอยู่รอดโดยไม่ทำร้ายชีวิตอื่นๆ ได้ไหมนะ?

เป็นหนังอีกเรื่องที่ทำให้เราตระหนักถึงความสวยงามและยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ป่าไม้และภูเขาล้วนเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตมากมายบนโลกใบนี้ แต่มนุษย์กลับทำลายมันเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการ

 

Princess Mononoke, 1997

princess-mononoke-poster
credit: wikipedia.com

 

[*spoiler alert*]
เจ้าชายอิชิทากะได้รับบาดแผลต้องคำสาปจากเทพเจ้าหมูป่าที่กลายเป็นปีศาจเพราะความเกลียดชังในมนุษย์ที่มาทำร้ายธรรมชาติ เขาจึงได้ออกเดินทางเพื่อหาวิธีแก้คำสาปนั้น  ซึ่งในการเดินทางนี้เองทำให้เขาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปกป้องจิตวิญญาณแห่งป่าที่กำลังจะถูกทำลายโดยมนุษย์ และในขณะเดียวกันก็ได้ช่วยเหลือผู้คนแห่งเหมืองเหล็กที่ทำลายป่าด้วย

“To see with eyes unclouded by hate.”

อิชิทากะเป็นตัวแทนของคนที่ต้องการที่จะเข้าใจทุกฝ่ายเพื่อหาเหตุผลให้ทุกคนอยู่ร่วมกันให้ได้ เมื่อได้มาเห็นด้วยตาของตัวเอง เขาจึงเข้าใจและไม่มองใครเป็นศัตรู แต่พยายามหาทางช่วยเหลือทั้งสองฝ่ายให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้

สิ่งที่น่าคิดก็คือ ในเรื่องก็ไม่ได้บอกว่าสุดท้ายมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติในรูปแบบไหน แต่พยายามแสดงให้เห็นถึงมุมมองของแต่ละฝ่ายที่ล้วนมีเหตุผลและความจำเป็นในการกระทำต่างๆ เพื่อการดำรงอยู่ของตนเอง เพราะทุกคนต่างก็มีความลำบากในชีวิตที่ไม่เหมือนกัน และหากเรายืนยันที่จะทำลายธรรมชาติ เราก็ต้องยอมรับผลที่จะตามมาจากกระทำนั้นด้วยเช่นกัน เหมือนกับเทพเจ้าหมูป่าที่กลายร่างเป็นปีศาจหลังจากโดนมนุษย์ทำร้าย ในชีวิตจริงก็อาจเปรียบได้กับความแปรปรวนทางธรรมชาติหรือโรคภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นและกลับมาทำร้ายมนุษย์เมื่อธรรมชาติถูกรุกรานมากเกินไปนั่นเอง

สุดท้ายแล้วทุกคนต่างก็มีเหตุผลและหน้าที่ของตัวเอง มีสิ่งที่ตัวเองต้องการ และสิ่งที่ต้องปกป้องไม่เหมือนกัน เหมือนกับอิชิทากะกลับไปช่วยชาวเหมืองสร้างเมืองที่ถูกทำลายลงไปใหม่ ส่วนซานก็กลับไปทำหน้าที่ปกป้องป่าต่อไป

ถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่ทั้งสองก็เชื่อมโยงด้วยจิตวิญญาณแบบเดียวกันที่จะนำทางให้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างตระหนักถึงธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เพื่อให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ได้โดยทำร้ายกันให้น้อยที่สุด

 

[ Ninja’s language note ] :

way (n.) =  ทาง, แนวทาง, วิถีทั่วไปของอะไรบางอย่าง

cloud (v.) = ทำให้ขุ่น, ทำให้มัว, ทำให้ไม่ชัดเจน
: unclouded = ไม่ถูกทำให้ขุ่นมัวหรือไม่ชัดเจน

hate (n.) = ความรู้สึกเกลียดชัง, สิ่งที่เราเกลียด
: ใช้คำว่า hatred ก็ได้เหมือนกัน


Let's share this :)

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.